ประชุมจัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชุมจัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 21-22 ธันวาคม. 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี