ติดต่อศูนย์

ที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่ในภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  323  ถนนนารายณ์มหาราช  ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

E-mail : ced2015supervisor@gmail.com

โทรศัพท์ 036-413928

โทรสาร 036-422542