จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่านวณิชย์ อ่วมศรี เป็นประธานในพิธีเปิด และในช่วงสายมีการบรรยายพิเศษ โดยท่านพลตรีกฤษณะ ผู้อำนวยการศูนย์การปฏิบัติที่ 1 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี