การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ พ.ศ.2559

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ พ.ศ.2559 กลุ่มสถานศึกษาภาคกลางระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี