ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (และระยะเวลารอการอุธรณ์) ระหว่างวันที่ 13-21 ธ.ค. 2565
    ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผู้ชนะ โดยระบุข้อมูลสำหรับการค้นหา ดังนี้
    1. ประเภทประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    2. วิธีการจัดหา : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    3. เลขที่โครงการ : 65117130230
  • จัดทำสัญญา วันที่ 28 ธ.ค. 2565