ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง จำนวน 17 รายการ

เอกสารแนบ