โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี