ประชุมโครงการการสร้างใบงานประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ประชุมโครงการการสร้างใบงานประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี