กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจำปี 2562 ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 29

กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2562 ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 29

ดาวน์โหลดไฟล์