กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2562 ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 30

กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2562 ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 30

ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลดไฟล์