การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน วันที่ 12 – 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี